RITE

Od dawna marzy mi się praca przy projekcie w metodyce RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation), czyli w krótkich cyklach projektowo-badawczych – testowanie prototypu z 1-2 użytkownikami, poprawianie, następnego dnia kolejne testowanie i poprawianie. Na UX Magazine pojawił się na ten temat artykuł The RITE Way to Prototype, w którym autorzy opowiadają o metodyce na przykładzie własnych doświadczeń. Polecam.

Mapy myśli

Natknęłam się również na fajny wpis o wykorzystaniu mapy myśli w badaniach. Using Mind Maps for UX Design: Part 2 – Research Maps mówi o rysowani map na różnych etapach projektu badawczego:

  • planowanie badania – wypisanie celów i dobranych metod, kryteriów rekrutacji, pytań do respondentów i obszarów zainteresowania (badacza, teamu projektowego, klienta)
  • obserwacji w czasie badania – najważniejsze obserwacje z każdego respondenta oraz zaobserwowane trendy zachowań, powtarzające się błędy interfejsu
  • analizy – wypisywanie cytatów, tematów video, które powinny trafić do raportu, zaobserwowanych problemów i rekomendacji

Wydaje mi się to ciekawym sposobem porządkowania myśli w kontekście całego projektu (pierwsze pomysły na metody i scenariusz oraz powracanie na końcu projektu do pierwotnie określonych celów), jak i przydatne narzędzie przy pisaniu raportu.

Dwa rodzaje obserwacji użytkowników

Nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że testy z użytkownikami dzielą się na dwa rodzaje – na podsumowujące (summative) oraz kształtujące (formative). Pierwsze służą do oceny użyteczności poprzez pomiar różnych zmiennych – liczby popełnianych błędów, czasu wykonania zadania itp. Drugie skupiają się na poznaniu przyczyn zaobserwowanych problemów i poznaniu oczekiwań użytkowników. Obydwa rodzaje badań rządzą się innymi prawami i stosuje się je w innych warunkach projektowych – doskonale opisał to User Focus w 2 kinds of usability test.

Hipotezy w badaniach

Jeff Sauro z Measuring Usability zwrócił uwagę na rolę hipotez w badaniach – Hypothesis Testing In The User Experience. Sugeruje, aby w sytuacjach gdy w projekcie pojawiają się jakieś pytania, sformułować je w formie hipotezy i przetestować. Najlepiej z użytkownikami – za pomocą np. testów A/B albo badań online (niemoderowanych). Każdorazowo trzeba jednak pamiętać o operacjonalizacji hipotezy, czyli wyznaczeniu sobie wskaźników do pomiaru.

Sprzedaż badań

Jedną z ciekawszych postaci w świecie badań UX jest Tomer Sharon, który napisał książkę It’s our research. Getting stakeholders buy-in for user experience research projects. Słuchałam ostatnio podcasta (It’s everyone’s research: An interview with Tomer Sharon), w którym opowiadał o najważniejszych tematach poruszonych w książce. Przeczytałam też jego artykuł Listen to Your Stakeholders: Sowing seeds for future research. Pisze w nim o tym, jak słuchać potrzeb klienta, stosując te same techniki co przy wywiadach z użytkownikami. O tym, jak przygotowywać podłoże pod sprzedaż badań. I w końcu, jak przekonać klienta do przeprowadzenia tych badań.

Pomiar UX przez statystyki

How to choose the right UX metrics for your product  to artykuł o tym, jak badacze w Google mierzą UX dzięki analizom statystyk. Dość dokładnie opisali stosowane przez siebie pomiary HEART (Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success), które dodatkowo zilustrowali ciekawymi przykładami.

I na koniec, w podobnym klimacie, prezentacja o wykorzystaniu badań w celu przekonywania interesariuszy o prawości naszych redesignów oraz nowych rozwiązań projektowych.

Stakeholder Persuasion – How to quantify your gut feeling from User Intelligence
Credits: photo by Newsflash