Warsztaty strategiczne

Jeśli przygotowujesz się do przeprowadzenia warsztatów strategicznych, mających pomóc Ci określić kierunek rozwoju produktu, zachęcam do przeczytania Book Excerpt: The User Experience Team of One (UX Magazine). To fragment książki (którą zresztą też mam wysoko na liście „do przeczytania”), prezentujący kilka ciekawych technik warsztatowych – storyboardy, moodboardy, the elevator pitch i inne.

Etnografia

Making the Most of Ethnographic Research (też UX Magazine) to zwięzły, ale bardzo fajny artykuł o 5 istotnych aspektach badań etnograficznych w służbie odkrywania potrzeb użytkowników.

By getting out of the lab to explore how your users behave in the context of their natural environments, conducting ethnographic research delivers deep, strategic insights that can drive the innovation of new products and features.

Jessica Weber, John Cheng. Making the Most of Ethnographic Research

Dla pogłębienia wiedzy o dzienniczkach, polecam świetny przewodnik The Dos and Don’ts of Diary Studies – o przygotowaniach, wadach i zaletach wersji papierowych i cyfrowych, oraz o koordynowaniu badania.

A po przeprowadzeniu wywiadu etnograficznego (contextual inquiry) dobrze jest zadać sobie 10 pytań debriefujących – Design research #2: 10 questions to debrief after an inquiry.

Trudni respondenci

Jak rekrutować, aby uniknąć nieodpowiednich respondentów? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, jak np. chęć ponarzekania, niechęć do krytyki lub strach przed oceną kompetencji w korzystaniu z nowych technologii? Dealing with difficult usability test participants to zbiór wielu praktycznych wskazówek dla moderatorów testów z użytkownikami.

One character I chose not to mention above (because I’ve not experienced him myself) is the seriously scary lunatic you don’t want to be alone in a room with. If you turn up at reception and find this kind of character staring at you then my suggestion is to say, „Actually we have all the data we need. Thanks for coming in, here’s your incentive, goodbye,” and then quickly make your exit.

David Travis. Dealing with difficult usability test participants

Badacze i projektanci zawsze razem

Badania potrzeb, warsztaty co-creation oraz ścisła współpraca badaczy i projektantów, drogą do bardziej efektywnych projektów.

Using User Research and Co-Creation for Disruptive Innovation from Designit

Portfolio badacza UX

Na UserFocus pojawił się artykuł How to wow me with your UX research portfolio, który powinni wbić sobie do głowy wszyscy kandydaci do pracy na stanowisko badacza user experience. Zgodnie z moim doświadczeniem, większość osób uważa, że wystarczy wymienić w CV kilka metod badawczych, a na rozmowie 2-3 ux’owe blogi. Na tej podstawie niestety nie można zróżnicować kandydatów ani określić ich poziomu kompetencji.

If you’re a user experience researcher, you don’t design screens. You design experiences. Instead of creating amateurish mock-ups in PowerPoint or — even worse — presenting someone else’s design as your own, use your portfolio to showcase the research work that underpins the designs you’ve been involved with.

David Travis. How to wow me with your UX research portfolio

Co jest naprawdę ważne dla pracodawcy, to pokazanie sposobu myślenia o badaniach oraz umiejętności osiągania wyznaczonych celów badawczych. Najlepiej pokazać to na wybranych case study, a jeśli się nie ma takowych, David Travis sugeruje, aby samemu wymyślić jakiś projekt i zaplanować do niego badania.

Credits: photo by Newsflash