1. Zrozum problem, który trzeba rozwiązać

Sherlock Holmes: Rozpoczyna pracę od zapoznania się z problemem. Przychodzi do niego zapłakana kobieta i opowiada zagadkową historię. Sherlock tylko słucha i dopytuje. Nie próbuje rozwiązać zagadki póki nie zbierze wszystkich potrzebnych informacji.

It is a capital mistake to theorise before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.

Badacz (przedstawiony tu w kontekście całego procesu projektowego a nie pojedynczego badania): Spróbuj jak najlepiej poznać „problem”, czyli kontekst projektu. Zastanów się czego nie wiesz.  Poznaj wymagania klienta, porozmawiaj z zespołem projektowym i wspólnie zastanówcie się jakich informacji wam brakuje. Wiedzy o oczekiwaniach użytkowników? O kontekście korzystania z produktu? Problemach na jakie natrafiają użytkownicy? Spisz wszystkie swoje wątpliwości w formie pytań badawczych. Ale nie staraj się na nie jeszcze odpowiadać.

2. Zbierz fakty

Sherlock Holmes: Idzie na miejsca zdarzeń i wszystko dokładnie ogląda. Obserwuje życie toczące się w tych miejscach, poszukuje nawet najdrobniejszych wskazówek.

We approached the case, you remember, with an absolutely blank mind, which is always an advantage. We had formed no theories. We were simply there to observe.

Badacz: Przeprowadź badania terenowe. Obserwuj dokładnie ludzi w ich naturalnym środowisku, w czasie korzystania z produktu. Staraj się, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Nie selekcjonuj informacji na podstawie swoich wstępnych założeń. Bądź „neutralny”, zbieraj wszystkie możliwe dane.

3. Stwórz hipotezy tłumaczące zaobserwowane fakty

Sherlock Holmes: W oparciu o swoją wszechstronną wiedzę, na podstawie zdobytych danych, formułuje wiele hipotez dla rozwiązania zagadki.

Badacz: Stwórz modele najlepiej odwzorowujące zebrane dane. Zdefiniuj cele użytkowników, opisz ich modele mentalne, kontekst i sposób użycia produktu. Przedstaw wyniki badań w formie person i scenariuszy użycia. Przy ich wsparciu będą powstawały koncepcje i projekty.

4. Wyeliminuj najmniej prawdopodobne hipotezy, aby dojść do rozwiązania

Sherlock Holmes: Każda hipoteza musi zostać dokładnie przeanalizowana. Sherlock zadaje sobie pytania: „Czy ta hipoteza pasuje do faktów? A czy ta?”

Badacz: Przetestuj powstałe koncepcje i projekty. „Czy to rozwiązanie pasuje do danych z naszych obserwacji?” Przeprowadź testy z użytkownikami.

I tutaj dłuższa dygresja. Podoba mi się w artykule podkreślenie faktu, że różne metody badawcze dostarczają nam różnej jakości danych. Często słyszy się od „zagranicznych guru użyteczności” o szybkich testach, przeprowadzanych w przypadkowych miejscach, z przypadkowymi osobami. Albo ze znajomymi. Pamiętam jak na Polish IA Summit 2011 Martin Belam z Guardiana opowiadał o swoich „cheap guerrilla usability testing” – w kawiarni naprzeciwko biura, z mac’iem pod pachą, badał osoby samotnie siedzące nad gazetą czy książką. I był z tego dumny, bo tak łatwo i tanio można testować projektowane rozwiązania. Ja nie przepadam za takimi badaniami. Nie, kiedy są jedyną formą testów z użytkownikami. Najbardziej wartościowe dane uzyskamy z dobrze przygotowanych badań, przeprowadzonych z dobrze zrekrutowanymi użytkownikami. Badania pracowników naszej firmy bądź klienta, są zdecydowanie mniej miarodajne.

I mean reliability and validly of data, and the ability for data to predict an outcome. Most of all I mean evidence that resists bias. Not all data are equal in this respect. Here’s a useful hierarchy:

Strong evidence: Carefully designed and independently conducted usability tests; beta tests employing committed testers; archival research and meta-analyses of such studies.

Moderate evidence: In-house usability tests; user testing with a company’s own employees; feedback from usability experts using the product.

Weak evidence: Opinion-based data from focus groups and surveys; feedback from friends and colleagues; opinions of internal management; anecdotal evidence.

5. Przedstaw rozwiązanie

Sherlock Holmes: Po rozwiązaniu sprawy detektyw przedstawia klientowi i policji rozwiązanie sprawy.

Badacz: Nie chodzi tylko o przedstawienie wyników klientowi. Zorganizuj warsztaty dla zespołu projektowego. Przedstaw wyniki badań i swoje rekomendacje.

Facts and evidence, not guesswork and assumptions. That’s how to think like a detective.

credits: photo by Phil Bradley