Czy znane są wam takie zapytania ofertowe?

Witam, interesuje mnie badanie użyteczności serwisu www.serwis.pl. Proszę o przygotowanie oferty na projekt i przeprowadzenie badań wraz z ofertą finansową.

Albo takie?

Witam, Uprzejmie proszę o wycenę audytu usability dla strony www.serwis.pl + zaprojektowanie serwisu lub zaprojektowanie go od razu z uwzględnieniem zasad usability.

A czy potraficie dobrze odpowiedzieć na takie zapytanie? Przygotować ofertę dostosowaną do potrzeb klienta i zgodną ze sztuką? Bo ja nie. Zazwyczaj muszę najpierw zadać całą serię pytań, zanim będę mogła zarekomendować odpowiednie metody i grupy respondentów.

Już dawno wypracowałam sobie listę takich pytań, ale za każdym razem muszę ją odgrzebać gdzieś z dysku, przekopiować do maila i dostosować do zapytania. Następnie czekać jeszcze jakiś czas na odpowiedź, zanim będę mogła zacząć przygotowywać ofertę. I tak pewnie robi większość firm badawczych, a klient musi każdej udzielić odpowiedzi. Straaaaszna strata czasu.

No powiedzcie, czy życie nie byłoby prostsze, gdyby klienci od razu wysyłali bogatsze zapytania ofertowe? Gdyby określali cele, opisywali profile użytkowników, podawali szerszy kontekst projektu? Hmmmm, marzenie.

Propozycja zakresu briefu badawczego

Poczyniłam niedawno krok w kierunku realizacji tego marzenia. W Grupie Roboczej Usability w IAB zgłosiłam pomysł na opracowanie szablonu briefu badawczego (powstały już podobne wzory briefów – na serwis www i kampanię marketingową). Obecnie rozpoczęliśmy pracę nad określeniem jego zakresu. Moja propozycja jest następująca:

Przedmiot badania

Serwis internetowy / aplikacja / itp. Opis – cele serwisu, działanie, główne funkcje
Jaki jest obecnie etap prac (wstępna koncepcja / prototyp / wdrożony serwis)?

Kontekst

Jakie są planowane kolejne prace (tylko wprowadzenie poprawek po badaniach / zmiana szaty graficznej / opracowanie nowej koncepcji i zaprojektowanie serwisu od nowa / …)?

Kim są użytkownicy?

Profil użytkowników: opis demograficzny oraz zachowania związane z serwisem/aplikacją (w jakim celu odwiedzają serwis, jak często, co robią na stronie itp.).
Czy któraś z grup jest  ważniejsza od pozostałych?

Czy były przeprowadzane już jakieś badania?

Badania użyteczności / Badania marketingowe?

Powody przeprowadzenia badań

Niska konwersja / Czujemy intuicyjnie, że serwis nie jest użyteczny / Chcemy sprawdzić koncepcję, zanim ją wdrożymy / Poszukujemy insightu przed redesignem / Chcemy wybrać jeden projekt spośród kilku / …

Cele badania | Pytania badawcze

Czy użytkownicy rozumieją produkt/usługę? / Jak użytkownicy korzystają  z serwisu? / Czy projekt graficzny wymaga zmian? / Czy serwis jest dostepny dla osób niepełnosprawnych? / Czy potrafią znaleźc potrzebne informacje/produkty? / …

Spodziewane efekty

Zidentyfikowane błędy użyteczności i lista rekomendacji / Pomysły na nowe funkcjonalności / Nowa struktura serwisu / Rekomendacje zmian w projekcie graficznym / …

Preferowane metody badawcze?

Obserwacja użytkowników (testy zadaniowe) / Eyetracking / Card sorting / Wywiady IDI / Wywiady FGI / Ankieta / Audyt użyteczności
(pozostawić puste, jeśli ma to być w pełni rekomendacja agencji)

Preferowane grupy respondentów?

Jakie grupy, ile osób, o jakich kryteriach rekrutacji
(pozostawić puste, jeśli ma to być w pełni rekomendacja agencji)

Przewidywany budżet

Ujawnienie przeznaczonego budżetu umożliwi lepsze dopasowanie oferty do możliwośći Zleceniodawcy – pozwoli zdecydować agencji na jak wiele metod badawczych mogą sobie pozwolić oraz jak szeroko zakrojone badania przeprowadzać

Co wy na to?

A jak wy widzicie taki szablon? Lepiej zadać tylko kilka podstawowych pytań, czy tak dokładne jak zaproponowałam wyżej? Czy powinniśmy pokazywać przykładowe odpowiedzi, czy pozwolić klientowi dowolnie zinterpretować niektóre pytania (jak np. Cele badania czy Spodziewane efekty)? Jestem ciekawa waszych opini.

Credits: photo by Mozzarello Media and Arts