Audyty eksperckie

Do you make these 4 mistakes  when carrying out a usability review? Userfocus
O błędach popełnianych przy przeprowadzaniu analizy eksperckiej:  audytor nie przyjmuje perspektywy użytkownika, audyt opierany jest na ocenie jednego eksperta, używana jest lista kontrolna niedostosowana do badanego interfejsu,  audytor nie ma odpowiedniego doświadczenia.

Psychological Usability Heuristics UX Magazine
Ciekawe podejście do analizy heurystycznej – pojawiają się takie kategorie jak People are social czy Unconscious Processing. Lista została stworzona w oparciu o psychologiczne wskazówki projektowe, opisane w artykule The Psychologist’s View of UX Design. Niewątpliwym plusem są dodatkowe opisy wyjaśniające każdy punkt z listy. Dostępne w formie Dokumentu Google.

Moderacja

10 przykazań obserwatora testów użyteczności UXbite
Ciekawym pomysłem jest zaznaczanie ścieżek badanego na wcześniej wydrukowanej mapie strony. I moim zdaniem jedno z najważniejszych przykazań to, wygospodarowanie czasu między każdą sesją badawczą na spisanie notatek podsumowujących każdego badanego – zachowanie respondenta, główne problemy i najciekawsze obserwacje, ogólne przemyślenia i wnioski związane z  badanym serwisem

10 przykazań moderatora testów użyteczności UXbite
Przykazanie 2 bardzo istotne – nie kończ zdań za badanego. Daj mu czas, aby dobrał odpowiednie słowa, a jeśli się zatnie, powtórz jego ostatnie słowa – prawdopodobnie wyrazi wtedy swoją myśl. Nie podoba mi się jednak przechodzenie z respondentem na „ty” – to zbytnio spoufala relację, co może prowadzić do przekonania badanego, że się dobrze rozumiemy (więc nie wyraża głośno wszystkich swoich myśli).

SpoolCast: Effective Moderating for Usability Testing Followup UIE Brain Sparks
37  minutowy podcast. Wywiad będący podsumowaniem wirtualnego seminarium przeprowadzonego przez Beth Loring, współautorkę książki Moderating Usability Tests: Principles and Practices for Interacting. Kilka słów o zasadach dobrej moderacji, przeprowadzaniu badań z dziećmi, badaniu tych samych użytkowników więcej niż raz i tym podobne. Dość ogólne informacje.

Badanie satysfakcji