Analiza ekspercka (audyt usability) to ocena serwisu internetowego przeprowadzana przez ekspertów użyteczności. Jest to jedna z najtańszych i najszybszych metod oceny użyteczności serwisu.

Zanim zdecydujesz się na audyt użyteczności

What’s The Difference Between A Heuristic Evaluation And A Cognitive Walkthrough? Measuring Usability
Bardzo dobry opis obydwu metod, różnic i podobieństw między nimi, zachęta do używania obydwu jednocześnie.

Usability Testing Versus Expert Reviews UX Matters

What You Really Get From a Heuristic Evaluation UX Magazine
Audyt użyteczności zgodnie z zasadami Nielsena, nie rozwiąże Twoich problemów projektowych

Expert usability review vs. usability testing Webcredible

Audyt użyteczności – kiedy analiza ekspercka to strata czasu UX bite

Wędrówka poznawcza (cognitive walkthrough)

To metoda polegająca na wykonaniu przez eksperta różnych scenariuszy użycia serwisu, oceniając na każdym kroku, czy użytkownik będzie wiedział jaki jest efekt jego działań, jakie ma opcje do wyboru i jakie będą ich konsekwencje. Ekspert wykonuje rożne zadania oceniając czy architektura informacji, zakres treści zawartych w serwisie i sposób interakcji są zrozumiałe i zadowalające dla użytkownika.

The 4 questions to ask in a cognitive walkthrough, Userfocus
Czy użytkownik rzeczywiście będzie chciał wykonać tą czynność? Czy  sposób wykonania konkretnej akcji jest widoczny i zrozumiały? Czy znajdują się odpowiednie informacje zwrotne?

Analiza heurystyczna

Polega na ocenie serwisu przez eksperta w oparciu o listę ogólnych heurystyk, czyli wytycznych do projektowania użytecznych serwisów internetowych.

Ten Usability Heuristics, Jakob Nielsen i Rolf Molich, useit.com
Najbardziej znane heurystyki na świecie. I jednocześnie najbardziej ogólne i możliwe do szerokiej interpretacji.

Psychological Usability Heuristics UX Magazine
Ciekawe podejście do analizy heurystycznej – pojawiają się takie kategorie jak People are social czy Unconscious Processing. Lista została stworzona w oparciu o psychologiczne wskazówki projektowe, opisane w artykule The Psychologist’s View of UX Design. Niewątpliwym plusem są dodatkowe opisy wyjaśniające każdy punkt z listy. Dostępne w formie Dokumentu Google.

Do you make these 4 mistakes  when carrying out a usability review? Userfocus
O błędach popełnianych przy przeprowadzaniu analizy eksperckiej:  audytor nie przyjmuje perspektywy użytkownika, audyt opierany jest na ocenie jednego eksperta, używana jest lista kontrolna niedostosowana do badanego interfejsu,  audytor nie ma odpowiedniego doświadczenia.

6 Things You Didn’t Know About Heuristic Evaluations, Measuring Usability

A guide to carrying out usability reviews UX for the masses
Krótki i zwięźle o tym, czym jest, a czym nie jest analiza ekspercka. Przewodnik jak przeprowadzać audyt, a nawet formatka excel do analizy.

How to Conduct a Heuristic Evaluation, Jakob Nielsen, useit.com
Dłuugi tekst i podejrzewam że stary. Między innymi o metodzie przeprowadzania audytu czy ilości potrzebnych ekspertów. Ale przyznam bez bicia – tldr ;)

Listy kontrolne

Powstało tez wiele list z wytycznymi pozwalającymi ocenić, czy serwis jest użyteczny. Listy mają różny stopnień szczegółowości i zawierają od kilku do kilkuset pozycji. Nie trzeba być wielkim ekspertem, aby taką listę wypełnić. Jednak dużą słabością tej metody jest brak czynnika ludzkiego w ocenie serwisu.

247 web usability guidelines, David Travis z UserFocus
Jedna z bardziej znanych list kontrolnych. Stworzona przez UserFocus, zawiera 247 stwierdzeń do oceny, podzielonych na 9 kategorii (skal). Dodatkowo do ściągnięcia excel do wpisywania ocen, generujący od razu wykres prezentujący wyniki na skalach. O praktycznym wykorzystaniu pisało Smashing Magazine.

Heuristic Evaluation – A System Checklist, Xerox Corporation

Lista kontrolna oceny użyteczności interfejsu użytkownika, HCI PJWSTK
Polskie tłumaczenie listy Ravdena i Johnsona. Mam też wersję doc i xls.

General Usability Checklist, University of Minnesota Duluth
Brak źródła. Stworzone najprawdopodobniej przez studentów

Usability Guidelines, Information Services & Technology at MIT
Brak źródła. Zapewne lista stworzona przez studentów Massachusetts Institute of Technology.

Web Usability Checklist, The College of New Jersey
Brak źródła. Lista stworzona najprawdopodobniej przez studentów college’u.

Warto zwrócić uwagę, że powyższe listy kontrolne wypełniane przez ekspertów różnią się od kwestionariuszy oceny satysfakcji korzystania z serwisu (np. SUS, WAMMI), wypełnianych przez użytkowników.

Inne rodzaje audytów

UX Reviews: Which one? How long? UX Magazine
O trzech rodzajach „przeglądów” eksperckich (audytów):

  • expert evaluation – ekspercki audyt użyteczności
  • competitor review – w slangu agencyjnym to benchmarking
  • opportunity review – czyli poszukiwanie best practices w pokrewnych branżach

Differentiating Your Design: A Visual Approach to Competitive Reviews UX Matters
O analizie strony w kontekście serwisów konkurencyjnych. O ocenie tych serwisów na skalach i przedstawianiu wyników w formie wykresów.