Obserwacja użytkowników w ich „naturalnym środowisku” jest nieocenionym źródłem wiedzy dla wytrawnego badacza user experience, czy też szerzej – customer experience. W tym celu możemy korzystać z metodyki klasycznych badań etnograficznych, jak i modyfikować je, uzupełniając przykładowo o zadania czy wywiady.

Making the Most of Ethnographic Research UX Magazine
Zwięzły, ale bardzo fajny artykuł o 5 istotnych aspektach badań etnograficznych w służbie odkrywania potrzeb użytkowników.

Dzienniczki

To metoda polegającą na prowadzeniu przez respondenta dzienniczka, w którym z pewną regularnością notuje czynności, które są przedmiotem badania. Przykładowo, jeśli interesuje nas sposób konsumowania audiobooków, respondent opisuje w dzienniczku wszystkie te momenty, kiedy słucha audiobooka – czego słucha, jak długo, na jakim urządzeniu, gdzie się znajduje itp.

A Closer Look at Diary Studies with Children and Teenagers UX matters
O badaniach dzienniczkowych z dziećmi i młodzieżą, zawierający wiele konkretnych wskazówek.

The Dos and Don’ts of Diary Studies Eri on the Interweb
Świetny przewodnik o przygotowaniach, wadach i zaletach wersji papierowych i cyfrowych, oraz o koordynowaniu badania.

Obserwacja naturalna

Obserwacja naturalna polega na obserwowaniu naturalnego zachowania osób przy zminimalizowanym wpływie badacza. Badacz może przebywać w miejscu, gdzie ludzie korzystają z produktu czy usługi będącej przedmiotem badania (np. w placówce banku) i obserwować zachowanie różnych osób. Może również umawiać się ze zrekrutowanymi wcześniej respondentami, którzy zapraszają go do domu i pozwalają obserwować ich codzienne czynności.

UX research tips for customer development – notes from my session at Leancamp London 2
Kilka fajnych wskazówek jak przeprowadzać wywiady etnograficzne

Contextual inquiry

Nie potrafię niestety znaleźć dobrego tłumaczenia (badanie kontekstowe? kontekstowa obserwacja?). To po części wywiad, po części obserwacja w naturalnym środowisku, po części testy zadaniowe. Spotykamy się w miejscu, gdzie użytkownik zazwyczaj wykonuje czynności, które chcemy obserwować. Zakres tych czynności („zadania”) są wcześniej ustalane z respondentem, który następnie pokazuje je badaczowi i dokładnie opisuje. Sesja uzupełniona jest wywiadem.

Why Are Contextual Inquiries So Difficult? UX matters
Wyzwania stojące przed moderatorem i daje wskazówki, jak im stawiać czoła.