Eyetracking jest metodą bardzo wrażliwą na różnego rodzaju zmienne. Otrzymane wyniki ściśle zależą od sposobu przeprowadzenia badania – ilości osób badanych, przebiegu badania (swobodna eksploracja vs testy zadaniowe), precyzji w formułowaniu treści zadań, przedmiotu badania (działający serwis internetowy vs statyczne projekty graficzne) oraz sposobu analizy danych i ich prezentacji.

Zdalny eyetracking

The Truth About Webcam Eye Tracking Rosenfeld / Aga Bojko
Bardzo dobry artykuł, opisujący jak wygląda zdalne badanie eyetrackingowe od strony respondenta. I o wszystkich wadach tej metody.

Eyetrackery

Eyes are the Prize: Evaluating the benefits of eye-tracking equipment UX Magazine
Artykuł szczegółowo parametry eyetrackera, na które należy zwrócić uwagę dobierając sprzęt do swoich potrzeb badawczych