Sposób zadawania pytań ma istotny wpływ na otrzymane odpowiedzi. Ważne jest wyrobienie sobie odruchu zadawania tylko pytań otwartych. Trzeba też wiedzieć jak radzić sobie z trudnymi respondentami, którzy mówią niewiele lub mówią o wszystkim poza odpowiedzią na zadane pytanie.

Interviewing Users Nielsen Norman Group
Podstawowe, ale bardzo ważne informacje dotyczące przeprowadzania wywiadów – kiedy przeprowadzać, o co pytać a o co nie, jak wyciągać wnioski.

Przygotowania do wywiadu

Developing Your Interviewing Skills, Part I: Preparing for an Interview UX matters
Świetny artykuł o wszelkich aspektach przygotowań do wywiadu – rozpoznanie celu wywiadów, dobór respondentów, przygotowanie  otoczenia i respondentów do wywiadu, opracowanie pytań i kolejności ich zadawania

Seventeen types of interviewing questions Steve Portigal
Rodzaje pytań do zadawania w wywiadach, z przykładami. Bardzo przydatne przy wstępnym ustalaniu listy pytań oraz do kontekstowego wykorzystywania w czasie przeprowadzania wywiadu – także do wykucia :)

Raz to za mało, czyli 13 sposobów formułowania pytań w badaniach UX bite
Podobny artykuł, z trochę inną listą

Moderowanie wywiadów

Four seconds of silence, Cooper Journal
O 4-sekundowym milczeniu po wypowiedzi respondenta

Lies in the interview (and seven things to do about them) Cooper Journal
Jak wykrywać kłamstwa respondentów, i jak sobie z nimi radzić

Learn to listen so you can see: 10 tips for mindful listening Joyce Hostyn na Slideshare
Słuchanie innych jest ważne. 10 tipsów o tym jak to robić dobrze

A Recipe for Effective User Interviews Blink UX
Wskazówki dotyczące roli i zadań moderatora wywiadów