Pierwszym krokiem do przeprowadzenia dobrych badań usability jest odpowiednie przygotowanie scenariusza badania. Mam tu na myśli określenie celów badania, profilu respondentów, dobór odpowiednich metod i narzędzi, przygotowanie listy zadań i formatek do obserwacji.

Zanim zaczniesz

Stakeholder Research Precedes UX Research UX matters
Jak informacje powinniśmy zdobyć od klienta zanim zaczniemy projektować badanie (dobierać metody i opracowywać szczegółowy scenariusz)

You have 19 days to define your research problem UserFocus
W skrócie: zaczynamy od odsunięcia na bok rozwiązań, czyli rozmów o metodach badawczych. Następnie zdobywamy informacje o oczekiwanych rezultatach badania (rozmowy z interesariuszami). Operacjonalizujemy cele, określamy wskaźniki oraz zmienne, które następnie mierzymy w czasie badania. Przed właściwym badaniem przeprowadzamy pilotaż.

Planowanie badania, dobór metod

A Five-Step Process For Conducting User Research Smashing Magazine
O tym, jak we Frog wykorzystują „research learning spiral”, w celu ulepszania i rozwiązywania dylematów projektowych. Pięć kroków: zdefiniowanie celów, hipotezy, dobór meod, badanie, synteza.

Going Beyond User Research Louis Rosenfeld
Umiejętność łączenia wiedzy o użytkownikach zdobytej z różnych źródeł (badań marketingowych, badań ux, statystyk serwisu) jest ważną umiejętnością. Podobnie synteza danych ilościowych i jakościowych. Nagranie z wystąpienia na konferencji UXLX 2011.

Usability Testing Versus Expert Reviews, UXmatters
Świetny artykuł opisujący zalety i wady oraz różnice pomiędzy badaniami z użytkownikami a oceną ekspercką. Artykuł zawiera wypowiedzi kilku ekspertów w zakresie badań.

Rekrutacja

“I want to speak to my users but they don’t want to speak to me” User Focus
Kilka ciekawych wskazówek jak zmotywować „opornych” użytkowników do wzięcia udziału w naszym badaniu.