Sposoby raportowania

Make your Findings Effective: Choosing the Right Method to Present Research UX Booth
O dostosowywaniu metod raportowania wyników badania do sytuacji i odbiorców

Opis problemów użyteczności

How to prioritise usability problems UserFocus
Diagram ułatwiający przypisanie priorytetów do zdiagnozowanych błędów użyteczności.